WijZinzoekers is een platform waar zoekers elkaar vinden om samen op reis te gaan en te zoeken naar ‘zingeving’. Hoe die reis zich zal voltrekken? Dat is aan jou. Wij willen daarin dienen als een inspirerend platform dat evenementen organiseert die ruimte geven aan nieuwe vormen van beleven, ervaren en ont-moeten. Wees welkom!